Tag: magic

Results

  • Home Page

    p. _Přisedni mezi nás k ohni a posliš příběh hrdinství, lásky, zrady i odvahy jenž změnila svět. Příběh o [[Artefakty Moci | Artefaktech Moci ]]._ h2. Bard vypráví p. Náš příběh stejně jako většina dalších započal v malém hostinci na okraji …

  • Bastian Tarben

    Bast se narodil v malé rybářské vesnici na severu, nesoucí jméno **Ledovodí**. Vesnička se choulí na úzkém pobřeží ve fjordu ležícím ve **Společenství**. Od útlého dětství se spolu s rodiči vydával na moře lovit ryby. Když Bast trochu povyrostl, začala ho …

All Tags