Přisedni mezi nás k ohni a posliš příběh hrdinství, lásky, zrady i odvahy jenž změnila svět. Příběh o Artefaktech Moci .

Bard vypráví

Náš příběh stejně jako většina dalších započal v malém hostinci na okraji civilizace. Zde se sešla skupinka mladých odvážlivců, kteří se rozhodli společně vyrazit za dobrodružstvím.

Artefakty Moci

Banner